Historia

 
Co działo się do roku 2000 – kalendarium
17-18 X 1992 r.
Podczas wizyty kanonicznej przeprowadzonej w parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim – Bp Ordynariusz Kazimierz Romaniuk zlecił ks. Kanonikowi Tadeuszowi Wasilukowi, by usilnie i wytrwale organizować kolejne ośrodki duszpasterskie; między innymi w Wólce Mińskiej (nota w dekrecie powizytacyjnym N1794-A-92 z dnia 18 XI 1992 r.)

 
21 XII 1996 r.
Aktem notarialnym nr 3368/96 małżonkowie Stanisław Henryk i Elżbieta ZAGÓRSCY przekazali parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim działkę nr 10 o powierzchni 1,63ha na rzecz budowy nowego Kościoła w Wólce Mińskiej

 
9 III 1997 r.
O godzinie 15:00 została odprawiona Droga Krzyżowa od Karoliny Zdrój do Wólki Mińskiej, zakończona na placu przeznaczonym pod budowę Kościoła. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Karoliny, Wólki Mińskiej i ulic Mińska położonych za Budowlanką [z działek]
(informacja z ogłoszeń parafialnych 2 III 1997 parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim). Prawdopodobnie wówczas na placu wkopano krzyż dębowy, który jest dziś zaimpregnowany.

 
27 IV 1997 r.
O godzinie 18:35 Bp Stanisław Kędziora podczas wizytacji kanonicznej w parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim odwiedził plac budowy pod budowę Kościoła w Wólce Mińskiej, spotkał się z wiernymi, skierował krótkie słowo pasterskie, poświęcił teren pod przyszłą budowę Kościoła
(nota w dekrecie powizytacyjnym z dnia 16 VI 1997 r.).

 
25 XII 1997 r.
W ogłoszeniach parafialnych Ks. Dziekan Stanisław Wołosiewicz poinformował, że mieszkańcy Karoliny, Wólki Mińskiej i ulic Mińska za “Budowlanką” złożą ofiary na kolędę z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu pod budowę Kościoła w Wólce Mińskiej.

 
12 X 1998 r.
Aktem notarialnym nr 4083/98 Pan Karol Rogala przekazał na rzecz tworzącej się parafii w Wólce Mińskiej działkę nr 8 o powierzchni 1,10ha.

 
25 X 1998 r.
w ogłoszeniach parafialnych NNMP w Mińsku Mazowieckim Ks. Dziekan Stanisław Wołosiewicz, poinformował, że w bramach cmentarnych będą zbierane ofiary na budowę kaplicy w Wólce Mińskiej.

 
23 XI 1998 r.
Parafia NNMP w Mińsku Mazowieckim nabyła od Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim działkę nr 11 o powierzchni 0,834 ha przyległą do działki nr 10 z przeznaczeniem na budowę kościoła (akt notarialny nr 4711/98).

 
1997 – 1999 r.
W ogłoszeniach parafialnych znajdują się informacje o Mszach Świętych odprawianych okresowo na placu pod budowę przyszłego Kościoła w Wólce Mińskiej. Były odprawiane drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe. Staraniem Ks. Dziekana Stanisława Wołosiewicza i Ks. Mirosława Tempczyka przy licznej pomocy mieszkańców wykonano ogrodzenie betonowe na działce o powierzchni 1ha, doprowadzono do działki wodę i prąd. Został przygotowany projekt budowy plebani i kaplicy. Rozpoczęto prace budowlane, wykopano i wykonano ławy fundamentowe pod plebanię i kaplicę.

 
13 VI 1999 r.
Poświęcenie kamienia.

 
12 VIII 1999 r.
Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Ks. Bp Kazimierz Romaniuk decyzją pisemną wstrzymał budowę plebani i kaplicy, wstrzymując tym samym dalsze prace budowy Kościoła w Wólce Mińskiej (pismo zachowane w kronice parafii NNMP w Mińsku Mazowieckim).