Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Nie bójcie się!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
Mk 16,8

 

 

W tym szczególnym czasie Zmartwychwstania Pańskiego łączę się przez modlitwę z każdym z Was: Parafianie, Sympatycy naszej Parafii i przybyli Goście i składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obecny w Eucharystycznym chlebie będzie zawsze pokarmem w naszej ziemskiej drodze do odkrywania Prawdy, Miłości i umacniania Wiary, która daje udział w Zbawieniu.

Niech Chrystus, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana dopomaga każdemu z Was przezwyciężać zło dobrem, abyście mieli z Nim udział
w przyszłej nieśmiertelności. Niech prowadzi Was drogą Prawdy, która wyzwala z grzechu i wiedzie na wyżyny wiary dającej udział
w nieśmiertelności. Niech otacza Was opieką, napełnia błogosławieństwem na każdy dzień.

Łaska Chrystusa niech Was zawsze otacza i prowadzi.

Wasz Proboszcz
ks. Jerzy Danecki