Boże Narodzenie 2019. Życzenia

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. (…)
Albowiem dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

księga Izajasza

 

Wspominając czas, kiedy Dziewica poczęła i porodziła Syna nazywając Go imieniem Emmanuel dzielę się z Wami radością z Bożego Narodzenia. Tegoroczne święta przeżywamy w roku, którego hasłem są słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Zatrzymajmy się w naszych zamyśleniach nie tylko nad wiarą w istnienie Boga, lecz wiarą Bogu, który stał się dla nas człowiekiem z miłości, by dać nam zbawienie. Zdobądźmy odwagę, aby otworzyć serce tak jak Maryja i pozwólmy aby Duch Święty działał w nas z mocą, która od Boga pochodzi.
Idźmy i głośmy naszym życiem światu Boga, który nas kocha i wzywa do miłości.

Życzę wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej parafii Bożego Błogosławieństwa, oraz wszelkich potrzebnych łask. Niech Zbawca napełni Wasze serca wiarą, nadzieją, miłością, niech obdarzy Was pokojem i radością, niech pomaga odkrywać i realizować dobro przez wszystkie dni nadchodzącego Nowego 2020 Roku.
Szczęść Boże!

Wasz proboszcz