Błogosławieństwo rodzin 2021

W związku z stawianymi mi pytaniami o możliwość błogosławieństwa dla domu i domowników w tym trudnym czasie pandemii, postanowiłem, że podobnie jak w roku ubiegłym, wyjdę naprzeciw oczekiwaniom wiernych naszej parafii. Zachowując rygor przepisów sanitarnych, nie będę wchodził do żadnego domu, ale wszystkich, którzy pragną prosić o błogosławieństwo proszę o wyjście przed dom. Wspólnie z domownikami będziemy się modlić a po udzieleniu błogosławieństwa ksiądz uda się do kolejnych rodzin. Błogosławieństwo domów i domowników rozpocznie się we wtorek 28 grudnia.

Porządek błogosławieństwa rodzin i domostw w roku 2021

28 grudnia, wtorek od godz. 9:00 – Dłużka, od nr 1 do Brzózego
29 grudnia, środa od godz. 15:00 – Karolina, ul. Wąska, Pogodna, Główna od nr 1 do nr 67 i 74 po obydwu stronach
30 grudnia, czwartek od godz. 15:00 – Karolina, ul. Główna od nr 137 do nr 68 i 75 po obydwu stronach
31 grudnia, piątek od godz. 9:00 – Borek Miński
2 stycznia, niedziela od godz. 13:00 – Karolina, ul. Północna

3 stycznia, poniedziałek od godz. 15:00 – Karolina, Mińsk Maz. ul. Małaszczyckiej od ogródków działkowych po obydwu stronach
4 stycznia, wtorek od godz. 15:00 – Mińsk Maz. ul. Sikorskiego od nr 2 do końca ulicy po obydwu stronach
5 stycznia, środa od godz. 15:00 – Mińsk Maz. ul. Krasickiego (od Bocznej), Paruzela (od Kusocińskiego)
6 stycznia, czwartek od godz. 13:00 – Karolina ul. Kamienna, Wólka Mińska ul. Koszykowa osiedle
7 stycznia, piątek od godz. 15:00 – Karolina ul. Piaskowa, Familijna
8 stycznia, sobota od godz. 9:00 – Karolina ul. Zdrojowa od nr 1 od końca ulicy

10 stycznia, poniedziałek od godz. 15:00 – Mińsk Maz. ul. Obrońców Tobruku, Boh. Monte Cassino, Andersa, Karpatczyków
11 stycznia, wtorek od godz. 15:00 – Mińsk Maz. ul. Kusocińskiego (od Leśnej) do końca ulicy po obydwu stronach
12 stycznia, środa od godz. 15:00 – Mińsk Maz. ul. Grabowa, Leśna, Dębowa
13 stycznia, czwartek od godz. 15:00 – Mińsk Maz. ul. Chabrowa
14 stycznia, piątek od godz. 15:00 – Wólka Mińska ul. Brzozowa, Wspólna, Boczna, Krótka, Prosta, Tęczowa
15 stycznia, sobota od godz. 9:00 – Wólka Mińska ul. Bratnia, Wiosenna, Cicha, Olszowa, Mazowiecka po obydwu stronach