28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu

Podziękowania

Dziękuję bardzo serdecznie:

  • mieszkańcom Karoliny za posprzątanie naszego kościoła. W najbliższy piątek proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańców Dłużki i Borku Mińskiego,
  • Panu Marianowi Klimkowi za pomoc przy parafii.

Wielki Post

Trwa Wielki Post, który jest czasem wytężonej pracy nad sobą poprzez różne formy postanowień i wyrzeczeń w celu umacniania wolnej woli. W tym okresie rozważamy mękę Pańską podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18:00. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16:30.
Nasze Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w IV niedzielę Wielkiego Postu i zakończą się we wtorek (14-16 marca). Poprowadzi je Ks. Marek Kozłowski – proboszcz z Józefowa. Program rekolekcji jest wywieszony w tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Jałmużna postna

Obok krzyża wystawionego do adoracji Wielkopostnej znajduje się puszka na ofiary – jałmużna postna. Te ofiary składane w Wielkim Poście jako nasza forma umartwień (wyrzeczeń) posłużą jako pomoc bardziej potrzebującym, a w części będą również przeznaczone na kwiaty do grobu i ciemnicy w Triduum Paschalne.

Pomoc dla rodzin

Przy bocznym ołtarzu jest wystawiony kosz do którego można składać artykuły spożywcze i środki czystości, które przed świętami przekażemy rodzinom potrzebującym. Jest to wyraz miłości i jałmużny wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zbiórka kwartalna

Bardzo proszę o pomoc w przeprowadzeniu pierwszej w tym roku kwartalnej zbiórki na budowę naszego kościoła. Listy z poszczególnych rejonów parafii są do odebrania po Mszy świętej w zakrystii.

Ofiary na Misje „Ad gentes”

Dziś po Mszach świętych są zbierane ofiary do puszek na Misje „Ad gentes”.

Wspomnienia i święta

W tym tygodniu w liturgii: jutro pamiętajmy w naszych modlitwach o żołnierzach niezłomnych, w czwartek – św. Kazimierza królewicza. Z racji I piątku i I soboty miesiąca o godz. 16:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i możliwość spowiedzi. W piątek Msza święta wypominkowa za zmarłych. Zachęcam do udziału i ofiarowania Komunii świętej za zmarłych. W sobotę nie odwiedzę chorych w domach. Z posługą sakramentalną odwiedzę chorych podczas rekolekcji w poniedziałek 15 marca od godz. 11:00.

1% podatku

Zachęcam do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, KRS 0000223182 z dopiskiem Caritas Wólka Mińska, wówczas część pozyskanej kwoty otrzyma nasza parafia.