21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu

Wielki Post

Rozpoczął się Wielki Post, który jest czasem wytężonej pracy nad sobą poprzez różne formy postanowień i wyrzeczeń w celu umacniania wolnej woli. W tym okresie rozważamy mękę Pańską podczas nabożeństw: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18:00. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16:30. Przy wyjściu z kościoła jest jeszcze dziś wyłożona księga abstynencji, w której możemy zadeklarować życie w trzeźwości na czas Wielkiego Postu. Nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w IV niedzielę Wielkiego Postu i zakończą się we wtorek (14 – 16 marca). Poprowadzi je Ks. Marek Kozłowski – proboszcz z Józefowa. Program Rekolekcji jest wywieszony w tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Podziękowania

Dziękuję bardzo serdecznie:

  • mieszkańcom Karoliny Zdroje za posprzątanie naszego kościoła. W najbliższy piątek proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańców Karoliny,
  • Paniom: Danucie Klimek, Teresie Dudek za przygotowanie dekoracji na Wielki Post,
  • Panu Andrzejowi Bazylowi i Marcinowi Wojciechowskiemu za troskę i odśnieżenie terenu przy kościele,

Jałmużna postna

Obok krzyża wystawionego do adoracji wielkopostnej znajduje się puszka na ofiary – jałmużna postna. Te ofiary składane w Wielkim Poście jako nasza forma umartwień (wyrzeczeń) posłużą jako pomoc bardziej potrzebującym, a w części będą również przeznaczone na kwiaty do grobu i ciemnicy w Triduum Paschalne.

Pomoc rodzinom

Przy bocznym ołtarzu jest wystawiony kosz do którego można składać artykuły spożywcze i środki czystości, które przed świętami przekażemy rodzinom potrzebującym. Jest to wyraz miłości i jałmużny wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ogrzewanie kościoła

Ofiary złożone dziś na tacę są przeznaczone na opłacenie należności za ogrzewanie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wyrozumiałość i okazaną pomoc materialną.

Wspomnienia i święta

W tym tygodniu w liturgii: jutro – święto Katedry św. Piotra Apostoła, można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie katedry lub konkatedry i pobożne odmówienie: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na Misje „Ad gentes”.

1% podatku

Zachęcam do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej KRS 0000223182 z dopiskiem Caritas Wólka Mińska, wówczas część pozyskanej kwoty otrzyma nasza parafia.