Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Nie bójcie się!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
Mk 16,8

 

Wielki Post poprzez rozważanie męki, cierpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu doprowadził nas do tajemnicy zmartwychwstania.

W tym szczególnym czasie Zmartwychwstania Pańskiego łączę się przez modlitwę z każdym z Was: Parafianie i Sympatycy naszej Parafii. Składam najserdeczniejsze życzenia, by Zmartwychwstały Chrystus obecny w Eucharystycznym chlebie był zawsze pokarmem w naszej ziemskiej drodze do odkrywania Prawdy, Miłości i umacniania Wiary, która daje udział
w Zbawieniu.

Niech Chrystus, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana dopomaga każdemu z Was przezwyciężać zło dobrem, abyście mieli z Nim udział w przyszłej nieśmiertelności. Niech prowadzi Was drogą Prawdy, która wyzwala z lęku i grzechu, wiedzie na wyżyny wiary dającej udział w nieśmiertelności. Niech otacza Was opieką, napełnia błogosławieństwem na każdy dzień.

Łaska Chrystusa niech Was zawsze otacza i prowadzi.

Wasz Proboszcz
ks. Jerzy Danecki