Grupy parafialneBielanki

Bielanki stanowią dziewczęcą służbę liturgiczną. Jest to grupa realizująca program duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt poprzez wzorowanie się na Najświętszej Maryi Pannie.

Bycie Bielanką to budowanie specjalnej więzi z Panem Jezusem i Matką Bożą. Ubiór liturgiczny Bielanek to pelerynka z czerwonym, niebieskim lub złotym obszyciem, nadawana uroczyście podczas specjalnego obrzędu.

Bielanki w naszej parafii uczestniczą w procesji w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00Ministranci

Króluj nam, Chryste!

Ministranci to Służba Ołtarza – grupa występująca w każdej polskiej parafii. Są nimi chłopcy, usługujący w czasie centralnego punktu życia każdej parafii, jakim jest Święta Liturgia. Najważniejszym zadaniem  Ministrantów, to służba w czasie liturgii Mszy świętej. 

MINISTRANCI – MŁODZI PRZYJACIELE JEZUSA. Wasza służba przy ołtarzu
jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. 

Jan Paweł II, 1.08.2001r.

Zebrania ministrantów odbywają się w 2 i 4 sobota miesiąca o godzinie 9.00Róże Różańcowe

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

W naszej parafii są cztery Róże Różańcowe.

Wymiany tajemnic odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 11.00