24 NIEDZIELA ZWYKŁA 11 WRZEŚNIA 2022

Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania drogim Parafianom i Gościom za wspólną modlitwę, za obecność na Mszy św.:

  • mieszkańcom Karoliny za posprzątanie naszego kościoła. W najbliższy piątek proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańców Dłużki i Borku Mińskiego.
  • panu Marianowi KLIMKOWI za wieloletnią pracę przy naszym kościele, Robertowi ZAPERTEMU za pomoc przy parafii w minionym tygodniu. Serdeczne Bóg zapłać!
  • Państwu: Sylwii, Pawłowi, Agacie, Karolowi, Weronice i Jarosławowi, którzy wczoraj zawarli sakrament małżeństwa za udekorowanie naszego kościoła kwiatami. Bardzo serdeczne Bóg zapłać!

Spotkanie organizacyjne

Dzisiaj zapraszam wszystkich Rodziców wraz z dziećmi klas III, które chcą przystąpić do I Komunii Świętej na Mszę święta o godz. 12:15. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne.

Zbiórka na nasze Seminarium Duchowne

W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka do puszek na nasze Seminarium Duchowne.

Tydzień Wychowania

Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości.

Podwyższenia Krzyża Świętego

W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.

Funduszu sołecki

Zebranie mieszkańców Wólki Mińskiej w sprawie podziału funduszu sołeckiego odbędzie się 14 września o godz. 18:30 w sali parafialnej.

Rocznica napaści Związku Radzieckiego

W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

Msza Święta dla dzieci klas IV

W przyszłą niedzielę (18 września) Msza Święta o godz. 12:15 dla dzieci klas IV i ich rodziców przygotowująca do I rocznicy Komunii Świętej. Tego dnia przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

Życzenia

Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.