Wstęp do dobrej spowiedzi, spowiedź PKP

Jak przygotowywać się do spowiedzi? Jak dobrze przeżyć spowiedź? Jak powinien wyglądać żal za grzechy? Jak zadośćuczynić pokrzywdzonym? Te i inne pytania często stawiamy sobie w momencie próby podjęcia dobrej spowiedzi. Odpowiedzi na nie powinny być dla nas oczywiste i powinniśmy znać je na pamięć, w końcu często przystępujemy do tego sakramentu… Jednak okazuje się, że bywa, iż lubimy komplikować rzeczy proste i oczywiste. Bywa też, że z jakiś powodów zaniedbaliśmy ten jakże ważny sakrament i już przez lata nie przystępowaliśmy do niego. Wtedy pytania te stają się wręcz palące. Próby uniwersalnej odpowiedzi na nie podjął się o. Paweł Kozacki OP w krótkim dwuodcinkowym filmie. Myślę, że warto do niego sięgnąć i to nie tylko ten jeden raz, ale przypominać sobie o tych wydawałoby się podstawowych prawdach przed każdą naszą spowiedzią.

Część 1

 

Część 2