Porządek sprzątania kościoła

1 października – mieszkańcy Wólki Mińskiej
8 października – mieszkańcy Karoliny Zdroje
15 października – mieszkańcy Karoliny
22 października – mieszkańcy Dłużki i Borku Mińskiego
29 października – mieszkańcy Mińska Mazowieckiego

5 listopada – mieszkańcy Wólki Mińskiej
12 listopada – mieszkańcy Karoliny Zdroje
19 listopada – mieszkańcy Karoliny
26 listopada – mieszkańcy Dłużki i Borku Mińskiego

Osoby sprzątające zapraszamy w piątki po Mszy św. Ewentualne wyjątki zaznaczone są w nawiasie.