Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
5-6 października 2017r.

Uwięziony w Komańczy Prymas kard. Stefan Wyszyński przekazując tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu polecił wystawić na wały Jasnej Góry obraz Matki Bożej w 300 lecie ogłoszenia Maryi Królową Polski – 26 sierpnia 1956 r. Rok później Prymas Wyszyński wraz z przedstawicielami Episkopatu Polski w Rzymie przedstawili papieżowi Piusowi XII kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, którą Ojciec Święty pobłogosławił, aby rozpoczęła się peregrynacja do wszystkich parafii w Polsce. Od roku 1985 rozpoczęła się druga peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej w świętym wizerunku nawiedzenia. Od 2 września rozpoczęła się w naszej diecezji peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzenie naszej parafii będzie od 5 do 6 października, zachęcam wszystkie stany naszej parafii do czynnego włączenia się w to historyczne nawiedzenie naszej parafii w 100 rocznicę objawień fatimskich, 140 rocznicę objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 300 lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to historyczne wydarzenie, które wpisze się w dzieje naszej parafii.

PROGRAM PEREGRYNACJI:

5 października – czwartek

17:30 – Gromadzenie się wiernych, nabożeństwo oczekiwania na powitanie obrazu
18:30 – Powitanie obrazu przed kościołem
19:00 – Msza święta w intencji parafii pod przewodnictwem Bp Henryka Hosera
20:00-21:00 – Czas na indywidualną modlitwę przy obrazie Matki Bożej
21:00 – Apel Jasnogórski i modlitwa zawierzenia Matce Bożej wszystkich stanów parafii
22:00 – Modlitwa o świętość rodzin (różaniec, rozważanie tajemnicy światła)
22:30-24:00 Adoracja i rozważania prowadzone przez młodzież
24:00-6:30 – Czas na indywidualną modlitwę przy obrazie Matki Bożej

6 października – piątek

6:30 – Godzinki
7:00 – Msza święta dla osób, które ze względu na pracę, szkołę po południu nie będą mogły uczestniczyć w zakończeniu nawiedzenia parafii w kopii obrazu Matki Bożej
8:00 – Modlitwa w intencji osób, które modlitwą, pracą i ofiarami przyczyniają się do budowy kościoła (różaniec, rozważanie tajemnicy radosnej)
9:00 – Czas na indywidualną modlitwę przy obrazie Matki Bożej
10:00 – Msza święta dla osób chorych i cierpiących z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia
11:00 – Czas na indywidualną modlitwę przy obrazie Matki Bożej
12:00 – Modlitwa Anioł Pański połączona z modlitwą za zmarłych, zwłaszcza polecanych w wypominkach (różaniec, rozważanie tajemnicy bolesnej)
13:00-15:00 – Czas na indywidualną modlitwę przy obrazie Matki Bożej
15:00 – Koronka i litania do Bożego Miłosierdzia, zawierzenie Matce Bożej całej parafii i modlitwa różańcowa (różaniec, rozważanie tajemnicy chwalebnej)
16:00 – Spowiedź, czas na indywidualną modlitwę przy obrazie Matki Bożej
17:00 – Msza święta i pożegnanie kopii obrazu Matki Bożej

Zapraszamy serdecznie całe rodziny!