Demony współczesności – cykl katechez

Poniżej zamieszczamy 7 filmów z serii „Demony współczesności”: acedia, niestałość, cynizm, krytykanctwo, manipulacja, narcyzm i niewdzięczność. Tych siedem bestii wydaje się szczególnie bolesnych dla naszej epoki.
W kolejnych odcinkach odsłaniać będziemy inspirującą rozmowę studentów związanych z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim „Beczka” na temat natury demonów.
Rozmowa będzie wstępem do komentarzy i refleksji poświęconych wybranym bestiom: opata benedyktynów o. Bernarda Sawickiego OSB, przeora dominikanów w Krakowie o. Pawła Kozackiego OP, o. Janusza Pydy OP, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie ks. Grzegorza Rysia.

Wszystkie poniższe materiały zostały nam udostępnione dzięki portalowi www.liturgia.pl
Zapraszamy do obejrzenia!

 

1. Acedia

Pierwszy z filmów serii „Demony współczesności” poświęcony jest demonowi południa: acedii. Opat benedyktynów tynieckich, o. Bernard Sawicki, lokuje przyczyny tej słabości m.in. w zmęczeniu i w naszej własnej wyobraźni. Szkicuje również portret człowieka, który uległ poczuciu beznadziei. Wstępem do każdego odcinka jest rozmowa poświęcona naturze współczesnych demonów, zarejestrowana w 2011 roku w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. 

 

 

2. Pogoń za nowością

Drugi odcinek poświęcony jest demonowi niestałości, który w naszych czasach przybrał pozory atrakcyjnej nowości. Przejawia się w pogoni za nią. O. Paweł Kozacki, przeor krakowskich dominikanów, pokazuje, że dążenie do odnowy nie jest złe samo w sobie, nie musi nas niszczyć. Ratuje nas jedynie nasza własna praca nad sercem, ucieczka od powierzchowności. Wstępem do każdego odcinka jest rozmowa poświęcona naturze współczesnych demonów, zarejestrowana w 2011 roku w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie.

 

 

3. Cynizm

O. Janusz Pyda OP wskazuje dzisiaj na korzenie współczesnego cynizmu. Antystenes – założyciel szkoły cyników – był człowiekiem głoszącym prymat cnoty, był szlachetnym krytykiem. Metody, do jakich uciekali się jego uczniowie, były już pozbawione tej klasy. Współczesny cynizm jest pozbawiony szacunku dla wartości istotnych dla drugiej osoby. Wstępem do każdego odcinka jest rozmowa poświęcona naturze współczesnych demonów, zarejestrowana w 2011 roku w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. 

 

 

4. Krytykanctwo

Demon krytykanctwa, o którym traktuje dzisiejszy komentarz o. Pawła Kozackiego OP, jest demonem uśpienia. Z jednej strony najczęściej dotyka ludzi, którzy sami są mało aktywni, z drugiej – usypia tych, których dotyczy krytyka. Jest jednak cnota, która demonowi krytykanctwa się przeciwstawia… 

 

 

5. Manipulacja

Wszędzie tam, gdzie zysk osiągamy czyimś kosztem, wkrada się bestia manipulacji. Nasze własne wizje i przywiązanie do nich prowokują demona. O tym, jak również o przymusie i wolności, traktuje komentarz opata benedyktynów, o. Bernarda Sawickiego OSB…

 

 

6. Narcyzm

Szósty odcinek poświęcony jest bestii narcyzmu, której portret szkicuje przeor krakowskiego klasztoru dominikanów. Tyrana narcyzmu należy dzisiaj rozpatrywać dwupłaszczyznowo: na płaszczyźnie osobistej, jednostkowej, ale i szerszej. O. Paweł Kozacki zwraca uwagę na to, że demon narcyzmu pustoszy naszą cywilizację…

 

 

7. Niewdzięczność

Odcinek poświęcony bestii niewdzięczności zamyka cykl filmów – w zrozumieniu istoty demona tym razem pomogą obrazy nowotestamentowe. Ks. Rektor Grzegorz Ryś dowodzi, że nawet człowiek religijny niekoniecznie musi być wdzięczny. Kluczowa staje się korelacja wdzięczności, łaski i osobowej relacji z Bogiem. Wdzięczność pojawia się tam, gdzie kończy się poczucie sprawiedliwości wymiernej.

 

 

Materiał został nam udostępniony dzięki portalowi www.liturgia.pl