Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Nie bójcie się!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
Mk 16,8

 

Tegoroczny Wielki Post poprzez wybuch epidemii miał specyficzny charakter. Może lepiej pomógł nam zrozumieć cierpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez ograniczenia i niepewność, troskę o zdrowie i życie.
W tym szczególnym czasie Zmartwychwstania Pańskiego łączę się przez modlitwę z każdym z Was: Parafianie, Sympatycy naszej Parafii i wszyscy, którzy poprzez transmitowane nabożeństwa i Msze Święte staliście się duchową częścią naszej wspólnoty. Składam najserdeczniejsze życzenia,
by Zmartwychwstały Chrystus obecny w Eucharystycznym chlebie był zawsze pokarmem w naszej ziemskiej drodze do odkrywania Prawdy, Miłości
i umacniania Wiary, która daje udział w Zbawieniu.
Niech Chrystus, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana dopomaga każdemu z Was przezwyciężać zło dobrem, abyście mieli z Nim udział
w przyszłej nieśmiertelności. Niech prowadzi Was drogą Prawdy,
która wyzwala z grzechu i wiedzie na wyżyny wiary dającej udział
w nieśmiertelności. Niech otacza Was opieką, napełnia błogosławieństwem
na każdy dzień.

Łaska Chrystusa niech Was zawsze otacza i prowadzi.

Wasz Proboszcz
ks. Jerzy Danecki