22 marca – IV niedziela Wielkiego Postu

Podziękowania

Dziękuję bardzo serdecznie:

  • osobom, które w tym trudnym czasie posprzątały nasz kościół,
  • Panu Jakubowi Barańskiemu za pomoc w transmisji Mszy świętej i Gorzkich Żali w niedzielę, oraz Drogi Krzyżowej w piątek,
  • Panu: Marianowi Klimkowi za pomoc przy parafii. Bardzo serdeczne Bóg zapłać!

Wielki Post

Trwa Wielki Post, który jest czasem wytężonej pracy nad sobą poprzez różne formy postanowień i wyrzeczeń w celu umacniania wolnej woli. Z powodu panującego stanu epidemicznego wirusa COVID-19, zachęcam do rozważania męki Pańskiej Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali w gronie rodzinnym. W trosce o zachowanie zdrowia Biskup Ordynariusz dekretem zawiesił również udział wiernych w rekolekcjach. Z powodu zaistniałej sytuacji, dziś nie rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Proszę o zapoznanie się dekretem naszego biskupa Ordynariusza, który w całości jest dostępny w tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii. Jest możliwość obejrzenia transmisji ze Mszy świętej w niedzielę o godz. 11:00 i Gorzkich Żali o godz. 16:30, w środę Mszy św, o godz. 17:30 z racji uroczystości Zwiastowania Pańskiego, w piątek Drogi Krzyżowej o godz. 18:30. Wszystkie nabożeństwa nadawane będą na naszym parafialnym Facebooku. Na stronie internetowej jest instrukcja i link. Dostęp jest wolny dla każdego. Nie ma wymogu posiadania konta na Facebooku. Proszę o modlitwę różańcową w rodzinach codziennie o godz. 20:30 w intencji
o zatrzymanie epidemii wirusa, w intencjach personelu medycznego, który służy pomocą chorym, w intencjach osób zagrożonych chorobą. Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych z powodu zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zwiastowania Pańskiego

W środę będziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęcam do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej, chwalebnej, światła (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. O taką formę modlitwy prosiła ludzkość Matka Boża podczas objawień w Fatimie. Na naszej stronie internetowej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące Duchowej Adopcji.

Jałmużna postna

Obok krzyża wystawionego do adoracji Wielkopostnej znajduje się puszka na ofiary – jałmużna postna. Te ofiary składane w Wielkim Poście jako nasza forma umartwień (wyrzeczeń) posłużą jako pomoc bardziej potrzebującym, a w części będą również przeznaczone na kwiaty do grobu i ciemnicy w Triduum Paschalne. Bardzo proszę, aby
adorując krzyż w obecnej sytuacji nie czynić tego przez ucałowanie.

Pomoc rodzinom

Przy bocznym ołtarzu jest wystawiony kosz do którego można składać: artykuły spożywcze i środki czystości, które przed świętami przekażemy rodzinom potrzebującym – jest to wyraz miłości i jałmużny wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.