03 kwietnia – V niedziela Wielkiego Postu

Podziękowania

Dziękuję bardzo serdecznie:

  • Mieszkańcom Karoliny Zdroje za posprzątanie naszego kościoła. W najbliższy czwartek 7 kwietnia proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła mieszkańców Karoliny,
  • Panom: Marianowi Klimkowi, Michałowi Kowalczykowi, za pomoc przy parafii, bardzo serdeczne Bóg zapłać!
  • dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej i do rocznicy za przygotowanie rozważań i poprowadzenie Drogi Krzyżowej,
  • Panu Marcinowi Wojciechowskiemu za troskę i odśnieżenie terenu przy kościele, bardzo serdeczne Bóg zapłać!

Wielki Post

Trwa Wielki Post, który jest czasem wytężonej pracy nad sobą poprzez różne formy postanowień i wyrzeczeń w celu umacniania wolnej woli. W tym okresie rozważamy mękę Pańską podczas nabożeństw: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18:00, Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16:30.

Jałmużna postna

Obok krzyża wystawionego do adoracji Wielkopostnej znajduje się puszka na ofiary – jałmużna postna. Te ofiary składane w Wielkim Poście jako nasza forma umartwień (wyrzeczeń) posłużą jako pomoc bardziej potrzebującym, a w części będą również przeznaczone na kwiaty do grobu i ciemnicy w Triduum Paschalne.

Pomoc rodzinom

Do przyszłej niedzieli przy bocznym ołtarzu jest wystawiony kosz do którego można składać: artykuły spożywcze i środki czystości, które przed świętami przekażemy rodzinom potrzebującym – jest to wyraz miłości i jałmużny wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Niedziela Palmowa

Za tydzień w niedzielę palmową, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można zakupić palmy przed Mszą świętą, a ofiary z ich sprzedaży przeznaczymy na budowę naszego kościoła.

Drga Krzyżowa

W najbliższy piątek (8 kwietnia) odbędzie się Droga Krzyżowa z parafii MB Jasnogórskiej w Królewcu do naszej parafii. Początek o godz. 18:00 w Królewcu, a zakończenie Mszą święta w naszym kościele. Przed Drogą Krzyżową będzie podstawiony autokar przy naszym kościele dla uczestników Drogi Krzyżowej, który zawiezie uczestników do Królewca, a po zakończeniu Mszy świętej odwiezie mieszkańców Królewca
pod ich kościół.

Zbiórka dla lektorów i ministrantów

W sobotę 9 kwietnia o godz. 11:00 odbędzie się zbiórka dla wszystkich lektorów i ministrantów przed Triduum Paschalnym i Wielkanocą. Obowiązkowo proszę o udział wszystkich lektorów i ministrantów. Proszę rodziców o pomoc w dotarciu na zbiórkę młodszym ministrantom.